Disclaimer

L-għan ta’ din is-sit web hija li inżommu lill-pubbliku aġġornat bil-kampanja ta’ Darren Carabott . L-għan tagħna huwa li nżommu din l-informazzjoni f’waqtha u preċiża. Jekk jinġiebu għall-attenzjoni tagħna żbalji, aħna nippruvaw nikkoreġuhom. Din il-policy ta ’privatezza tispjega kif aħna nużaw id-data personali li niġbru mingħandek meta tuża s-sit web tagħna. Din il-policy ta’ privatezza tispjega kif aħna nużaw id-data personali li niġbru mingħandek meta tuża s-sit web tagħna.

X’tip ta’ data niġbru?

Ażna niġbru d-data li ġejja:

 • Informazzjoni ta’ identifikazzjoni personali (Isem, indirizz elettroniku, etc.)
 • l-IP mogħti lilek;
 • id-data u l-ħin li fih aċessajt is-sit web tagħna;
 • Il-paġni li żort fuq is-sit web tagħna;
 • It-tip ta’ browser, platform u/jew sistema operattiva li inti tuża;
 • Is-search engine u l-keywords li wżajt biex sibt is-sit web;
 • Il-preferenzi tiegħek tal-browsing.

 Kif niġbru d-data tiegħek?

Inti tipprovdi direttament il-biċċa l-kbira tad-data li aħna niġbru. Aħna niġbru d-data u l-process data meta inti:

 • Tirreġistra online.
 • B’mod volontarju ttemm il-formoli
 • Tuża jew tara’ s-sit web tagħna permezz tal-cookies tal-browser tiegħek.

Nistgħu wkoll nirċievu d-data tiegħek indirettament mis-sorsi li ġejjin:

 • Midja soċjali inkluż Facebook, iżda biss fejn aħna ċċekkjajna li dawn il-partijiet terzi jew għandhom il-kunsens tiegħek jew inkella huma legalment permessi jew meħtieġa jiżvelaw id-Data Personali tiegħek lilna.

Kif nużaw id-data tiegħek?

Aħna niġbru d-data tiegħek biex inkunu nistgħu:

 • Nipprovdulek informazzjoni dwar il-kampanja u l-policies tagħna.
 • Nibagħtulek emails bi tweġibiet speċifiċi skont it-talbiet tiegħek.

Lil min niżvelaw l-informazzjoni tiegħek?

Aħna ma niżvelawx d-data personali tiegħek għal skopijiet ta’ kummerċ dirett.


Kif naħżnu d-data tiegħek?

Aħna mhux se nżommu d-data personali tiegħek għal aktar milli meħtieġ għall-iskopijiet li għalihom inġabru.

Madankollu, nistgħu nżommu d-data tiegħek għal perjodu itwal għal skopijiet storiċi, statistiċi jew xjentifiċi, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni oħra tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000.


X’inhuma d-drittijiet tiegħek għall-protezzjoni tad-data?

Aħna nixtiequ nkunu żguri li inti taf biżżejjed dwar id-drittijiet għall-protezzjoni tad-data tiegħek. Kull utent huwa intitolat għal dan li ġej:

Id-dritt għall-aċċess – Int għandek dritt li titlobna kopji tad-data personali tiegħek.

Id-dritt għar-retifika – Int għandek dritt li titlobna korrezzjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni li int taħseb li tista’ tkun żbaljata. Int għandek ukoll dritt li titlobna nżidu informazzjoni li int taħseb li tkun nieqsa.

Id-dritt li tħassar – Int għandek dritt li titlobna nħassru data personali tiegħek, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Id-dritt li tirrestrinġi l-ipproċessar – Int għandek id-dritt li titlobna nirrestrinġu l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Id-dritt li t’oġġezzjona għall-ipproċessar – Int għandek dirtt li t’oġġezzjona magħna għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Id-dritt għall-portabbilità tad-data – Int għandek id-dritt li titlobna nittrasferixxu d-data li ġbarna lil organizzazzjoni oħra, jew direttament lilek, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Jekk tagħmel talba, għandna xahar biex nirrisponduk. Jekk tixtieq teżerċita xi wieħed minn dawn id-drittijiet, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq l-email tagħna:

Ċemplilna fuq: +356 9989 4969

Jew iktbilna fuq: info@darrencarabott.mt


Cookies

Cookies huma files b’test, imqiegħda fuq il-komputer tiegħek biex jiġbru informazzjoni standard dwar il-log tal-internet u informazzjoni dwar l-imġieba tal-viżitatur. Meta żżur is-sit web tagħna, aħna nistgħu niġbru informazzjoni minn għandek b’mod awtomatiku permezz tal-cookies jew teknoloġija simili

Għal aktar informazzjoni, żur allaboutcookies.org.


Kif nużaw il-cookies?

Dan is-sit juża cookies f’firxa ta’ modi biex ittejjeb l-esperjenza tiegħek fuq is-sit web tagħna, inkluż billi:

 • Tifhem kif inti tuża s-sit web tagħna


X’tip ta’ cookies nużaw aħna?

Hemm tipi differenti ta’ cookies, madanakolli, s-sit web tagħna tuża:

 • Il-funzjonalità – Aħna nużaw dawn il-cookies sabiex nagħrfuk fuq is-sit web tagħna u niftakru fil-preferenzi li tkun għażilt qabel. Dawn jistgħu jinkludu l-lingwa li tippreferi u l-lok minn fejn tkun aċċessajt. Tintuża taħlita ta’ first-party u third-party cookies.
 • Reklamar – Aħna nużaw dawn il-cookies biex niġbru informazzjoni dwar iż-żjara tiegħek fis-sit web tagħna, il-kontenut li rajt, il-links li segwejt u informazzjoni dwar il-browser tiegħek, it-tagħmir, u l-indirizz IP tiegħek.


Kif timmaniġja l-cookies

Tista’ tissettja l-browser tiegħek biex ma jaċċettax cookies, u s-sit web ta’ hawn fuq tgħidlek kif tneħħi l-cookies mill-browser tiegħek. Madankollu, f’xi każijiet, wħud mill-karatteristiċi tas-sit web tagħna jistgħu ma jaħdmux b’riżultat ta’ dan.


Policies ta’ privatezza ta’ siti webs oħra

Is-sit web tagħna fiha linka għal siti web oħra. Il-politika ta’ privatezza tagħna tapplika biss għas-sit web tagħna, allura jekk tikklikkja fuq link għal sit web oħra, għandek taqra l-policy ta’ privatezza tagħhom.


Bidliet fil-policy tal-privatezza tagħna

Aħna nżommu l-policy ta’ privatezz tagħna taħt reviżjoni regolari u npoġġu kwalunkwe aġġornamenti fuq din is-sit web. Din il-policy ta’ privatezza aġġornata fit-3 ta’ Settembru 2020. Int tista’ tara meta ġiet aġġornata l-aħħar din il-policy ta’ privatezza billi tiċċekkja l-aħħar data aġġornata, murija fin-naħa ta’ fuq tal-policy.


Kif tikkuntattjana

Jekk għandek mistoqsijiet dwar il-policy ta’ privatezza, id-data li għandna dwarek, jew tixtieq tutilizza xi wieħed mid-drittijiet tiegħek, ikkuntattjana.

Email: info@darrencarabott.mt

Kif tikkuntattja l-Awtorità xierqa

Jekk tixtieq tirrapporta ilment jew jekk tħoss li aħna ma indirizzajniex it-tħassib tiegħek b’mod sodisfaċenti, tista’ tikkuntattja lill-Information And Data Protection Commissioner.

Email:idpc.info@idpc.org.mt

Indirizz: Floor 2, Airways House, Triq Il-Kbira, Tas-Sliema SLM 1549